• Godziny otwarcia biblioteki szkolnej: 

   • „Wszystko, co we mnie dobre,

    zawdzięczam książce".

                     Maksym Gorki

     

     

     

     

    Poniedziałek: 7.45 – 14.30

    Wtorek: 9.00 – 14.30

    Środa: 7.45 – 14.00

    Czwartek: 9.00 – 14.30

    Piątek: 7.45 – 14.00

     

    UWAGA!

    W miesiącu wrześniu biblioteka jest czynna w godz. od 8.00 do 14.00.

    Od miesiąca października do końca roku szkolnego, biblioteka otwarta będzie w godzinach podanych na stronie szkolnej- zakładka biblioteka.

                                                                                                               Zapraszam

     


     

    Nauczycielka bibliotekarka:

    Sławomira Kowalczuk

    Od tego roku szkolnego 2021/2022 bibliotekę obsługuje pani mgr Sławomira Kowalczuk, która zaprasza wszystkich czytelników indywidualnie, z uwagi na obowiązujące procedury bezpieczeństwa, podyktowane Covid-19.

    W związku z trwającym reżimem sanitarnym w bibliotece obowiązują następujące zasady:

    - przed wejściem zakładamy maseczkę,

    - wchodzimy pojedynczo,

    - kolejne osoby, czekają przed biblioteką, zachowując bezpieczną odległość.

    Utrudnieniem dla czytelników i nauczyciela bibliotekarza jest brak możliwości wolnego dostępu do półek czytelników. Dlatego pani bibliotekarka sama podaje odwiedzającym potrzebne książki, materiały do pracy.

    Istnieje także możliwość korzystania nauczycieli i uczniów z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (dostęp do Internetu, drukarki i kserokopiarki), stosując się do obowiązujących zasad.

                                    ZAPRASZAM!           

    Bibliotekarka: mgr Sławomira Kowalczuk


     

    PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE

    SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

     


     

    PLAN PRACY BIBLIOTEKI

    W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     

              

    Cele:

    1. Wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i ćwiczenia.

    2. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programów szkolnych.

    3. Przybliżenie społeczności szkolnej sylwetki patrona, z uwzględnieniem twórczości pisarza.

    4. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

    5. Współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami innych bibliotek.

    6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.