• Skład Samorządu Uczniowskiego

   •  

    Samorząd szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły.

     

     

    Przewodnicząca: Maja Brożek
    Zastępca: Gabrysia Andrzejak
    Skarbnik: Adam Kawczyński
    Rzecznik prasowy: Mateusz Kucybała
    Rzecznik ds. wolontariatu: Zuzanna Kujawa

    Szczególny nacisk kładzie na:

    • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania,
    • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
    • podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,
    • organizowanie czasu wolnego, włączanie rodziców w sprawy szkoły.

    Samorząd Uczniowski tworzą osoby wyróżniające się samodzielnością, aktywnością oraz pomysłowością. Cechuje je wysoki poziom kultury osobistej i odpowiedzialność za podejmowane działania.

    Opiekunami są: Justyna Wilczyńska i Agnieszka Goszczyńska.

     


     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
   • sekretariat@kornelowka.com
   • sekretariat@kornelowka.com
   • b.patrzek@kornelowka.com
   • tel./fax (67) 387 30 55 Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP /sp1walcz/SkrytkaESP
   • ul. Robotnicza 23 78-600 Wałcz 78-600 Wałcz Poland
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu reprezentowana przez dyrektora Ewę Hołowską -Kędzierską, tel. 673873055, e-mail sekretariat@kornelowka.com
   • Małgorzata Piesiak Kontakt: m.piesiak@kornelowka.com tel. 67 3873055