Aktualności

    • Drodzy uczniowie
     • Drodzy uczniowie

      Informujemy, że tegoroczna edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej, za pomocą platformy dzwonek.pl. Tylko taka forma pozwoli uczniom, mimo pandemii zmierzyć się ze specyficznymi zadaniami „kangurowymi”. Będzie to nowe doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i dla organizatorów.

      Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym.

       

      Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem, który otrzymał każdy z rodziców uczestnika na Platformie Librus.

      Ważne!

      Bardzo proszę, aby po zalogowaniu się, w profilu konta wszyscy uczniowie uzupełnili imię i nazwisko, co ułatwi koordynatorowi  identyfikację wyników a także sprawdzenie, czy udało się uczniowi zalogować na Platformę.

    • „Laurka dla Jana Pawła II”
     • „Laurka dla Jana Pawła II”

      REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

      „Laurka dla Jana Pawła II”

      z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II

      skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

       

       1.Postanowienia ogólne:

      1.1. Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

      1.2. Organizatorami konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem są Beata Patrzek i Anna Ogonowska.

      1.3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w e-dzienniku LIBRUS.

       1.4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie szkoły i na Facebooku.

       2. Zasady konkursu:

      2.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

       2.2. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna formatu A–4 lub mniejsza w dowolnej technice lub praca wykonana w programie graficznym wysłana do organizatorów w rozszerzeniu JPG lub PNG.

       2.3. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.

      2.4. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.

      2.5. Pracę wykonaną ręcznie należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca musi być sfotografowana tak by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości. W przypadku prac wykonanych w programie graficznym należy wygenerować obraz i przesłać plik w formacie PNG lub JPG.

      2.6. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy

      b.patrzek@kornelowka.com

      lub

      a.ogonowska@kornelowka.com

      do dnia 29.05.2020 r.

      W tytule wiadomości należy wpisać: „Laurka dla Jana Pawła II”, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora/autorów pracy, klasę. Prosimy o informację, czy jest to praca indywidualna czy rodzinna.

      3. Przebieg konkursu:

      3.1. Pracę konkursową (fotografię / plik) należy przesłać do 29.05.2020 roku.

      3.2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.

      3.3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury w terminie do 5.06.2020 roku.

      3.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku

      4. Nagrody:

      4.1. Jury powołane przez Organizatora wybierze trzy zwycięskie prace w dwóch kategoriach:

      Kl. I-IV

      Kl. V-VIII

      4.2. Wszystkie wysłane prace zostaną nagrodzone oceną celującą i pochwałą za udział w konkursie.

      4.3. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

      Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

      i życzymy powodzenia

      Beata Patrzek

      Anna Ogonowska

    • Dzień bez Śmiecenia
     • Dzień bez Śmiecenia

      Chcielibyśmy zaprosić dzieci, młodzież, a także rodziców do udziału w kampanii edukacyjnej Dzień bez Śmiecenia. W tym roku zorganizowany zostanie teleturniej, gdzie uczestnicy będą mogli dowiedzieć się o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, a także wziąć udział w konkursie.

      Informacja_DBS.pdf​​​​​​​

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
    • sekretariat@kornelowka.com
    • sekretariat@kornelowka.com
    • b.patrzek@kornelowka.com
    • tel./fax (67) 387 30 55 Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP /sp1walcz/SkrytkaESP
    • ul. Robotnicza 23 78-600 Wałcz 78-600 Wałcz Poland
    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu reprezentowana przez dyrektora Ewę Hołowską -Kędzierską, tel. 673873055, e-mail sekretariat@kornelowka.com
    • Małgorzata Piesiak Kontakt: m.piesiak@kornelowka.com tel. 67 3873055