Aktualności

    • European Country Research Project
     • European Country Research Project

      W klasie dwujęzycznej 7b uczniowie zrealizowali  Projekt edukacyjny z geografii i historii. Zadaniem każdego ucznia było zbadanie jednego z 24 możliwych do wyboru krajów europejskich pod kątem podanych kryteriów. Obszarami  badawczymi były: ukształtowanie powierzchni, klimat, ludność, ważne wydarzenia historyczne,  tradycje ludowe czy znane miejsca turystyczne. Na koniec  każdy musiał przedstawić wyniki – oczywiście w języku angielskim. Tradycyjnie klasa spisała się na medal, a zdobyte umiejętności nie raz jeszcze wykorzysta na lekcjach nie tylko w szkole podstawowej.

    • KANGUR
     • KANGUR

      Szanowni uczniowie, informujemy, że termin przeprowadzenia Konkursu został przesunięty na 22 kwietnia. Ufamy, że uda się utrzymać formę stacjonarną.

      Szkolny koordynator

    • What is the time?
     • What is the time?

      What is the time? W 3b uczymy się podawać czas w języku angielskim⌚️

      W sali językowej klasa 3b świetnie się bawi. Na zajęciach z języka angielskiego uczymy się opisywać godziny po angielsku. Poprzez zadania interaktywne łatwiej jest zapamiętać ponieważ naukę łączymy z zabawą.

    • Gry stolikowe w kl. III a
     • Gry stolikowe w kl. III a

      Ta forma stanowi dla dzieci miłą odmianę od  zajęć lekcyjnych. Korzyści płynące ze spędzania czasu na rozrywce „bez prądu”, z dala od telefonów i tabletów, można mnożyć bez końca. Uczniowie bawią się jednocześnie ćwicząc koncentrację i przyswajając „przemyconą” w grach wiedzę. Gry sprzyjają również zdrowym zachowaniom w grupie – dzieci uczą się rywalizacji i przestrzegania zasad. Zabawy nic nie jest w stanie zastąpić ani wyręczyć. Jest ona bowiem dopełnieniem życia, a nawet samym życiem, które bez zabawy stałoby się niepełne, ubogie i nieciekawe.

    • Matematyka królową nauk
     • Matematyka królową nauk

               Uczniowie z klasy III b, dla których matematyka to świetna zabawa- uczestniczą w dodatkowych zajęciach usprawniających umiejętności matematyczne i logiczne. Wychowawczyni klasy – Pani Edyta Jasińska, przybliża dzieciom w jak najbardziej przyjaznej formie m.in. tabliczkę mnożenia, zasady kolejności wykonywania działań matematycznych.

      To jedna z kolejnych społecznych inicjatyw nauczycieli Kornelówki, która ma minimalizować skutki długotrwałej edukacji zdalnej.

    • ,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
     • ,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

      Od września w szkole działa koła literackie, które skupia uczniów klas młodszych. Zajęcia mają na celu rozbudzenie świadomości literackiej i twórczej młodych czytelników. Każde spotkanie to magiczne wydarzenie, które różni się od zwykłych zajęć popołudniowych.  Każdorazowo rozpoczynają od stworzenia właściwego klimatu, więc jest i gorąca herbatka oraz coś słodkiego, by nie brakło uczniom energii i pomysłowości. Dzieci nie tylko czytają nowe utwory, o których wspólnie dyskutują, ale również sami mierzą się z trudną sztuką pisarską.

      W lutym, po powrocie dzieci do szkoły, młodzi literaci pod czujnym okiem polonistki Karoliny Adamkiewicz rozpoczęli cykl zajęć „Moja walizka uczuć i emocji 2020” , które mają pomóc uczniom wyrazić uczucia oraz emocje związane z tym trudnym dla każdego rokiem za pomocą różnych tekstów kultury. Najpierw powstaną opowiadania, a następnie wiersze, związane ściśle z uczuciami uczniów, które towarzyszyły  im w minionym roku.

      Zajęcia literackie to nie tylko poszerzanie horyzontów uczniów na literaturę, to także kształtowanie wrażliwości, tak ważnej dla każdego człowieka.

      Cytując za polską noblistką Wisławą Szymborską ,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”, można powiedzieć, że w Kornelówce mamy zaczytane zabawy.

    • WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI 2021
     • WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI 2021

      Kochani zbliża się tłusty czwartek.

      Pomimo pandemii zachęcam do udziału w akcji, tym razem w formie on-line!

      https://paczek.kapucyni.pl/images/web/do_pobrania_2021/wyslij_paczka_do_afryki_2021.mp4

      Ale wierzę, że i tym razem nie zawiedziecie i pomożecie!

      Misjonarze kapucyni w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie zapraszają cię do wzięcia udziału w akcji "Wyślij pączka do Afryki 2021”. Polega ona na tym, że kupujemy jednego lub kilka pączków mniej, a zaoszczędzone pieniądze możemy przesłać do Afryki.

      Misjonarze zamienią je na:

        - posiłki dla osieroconych dzieci,

        - opiekę medyczną i leki,

        - edukację dla dzieci z buszu

        - czystą wodę z nowych studni.

      Wpłat można dokonywać: przez stronę http://www.xn--pczek-3wa.kapucyni.pl/; bezpośrednio na konto Fundacji Kapucyni i Misje numer 26 1240 4533 1111 0010 5274 9794 z tytułem przelewu: Darowizna na akcję "Pączek dla Afryki”.

      Pomożecie, bo możecie!

       

    • Kornelówka razem z UNICEF świętuje Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
     • Kornelówka razem z UNICEF świętuje Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

      Dzieci, Rodzice, Nauczyciele – cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 1w Wałczu brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. To szczególny czas, w którym oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.

      Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych
      i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

      Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

      Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie łamane, bądź nie są przestrzegane.

      Ten rok szkolny jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a także wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jednak uczniowie i nauczyciele Kornelówki nie zapomnieli o tym dniu. Podczas trwającej kilka tygodni akcji pod patronatem UNICEF, realizowali szereg aktywności on-line, które miały zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci, zwłaszcza tych w Jemenie – kraju, w którym od lat trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku. Zrealizowano zajęcia związane z akcją pomocową na rzecz dzieci w Jemenie zaproponowane przez UNICEF „Wspólna podróż po Jemenie” - przybliżające trudną sytuację dzieci w tym kraju oraz „Lepszy świat dla dzieci w Jemenie” - tworzenie prac plastycznych/graficznych, obrazujących wizję lepszego świata dla dzieci w tym kraju.

      Udział w akcji pokazał, że prawa wszystkich dzieci są ważne i że każdy z nas może zaangażować się w akcję pomocową na rzecz dzieci w Jemenie

    • XII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej
     • XII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej

      27 stycznia 2021 roku odbył się etap szkolny XII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej. W konkursie wzięło udział  14 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych klas I – V i VI – VII.

      Naszą szkołę podczas etapu rejonowego, który odbędzie się 10 marca 2021 roku w Pile będą reprezentowali następujący uczniowie:

      Kategoria I uczniowie klas I – V:

      1. Jan Kowalski kl. III b

      2. Lena Dłużniewska kl. V a

      3. Wiktor Łoboda kl. IV a

      Kategoria II uczniów klas VI – VIII:

      1. Aleksandra Wenio kl. VI c

      2. Maja Brożek kl. VII d

      3. Jan Ostrowski  kl. VI b

      Wszyscy uczestnicy  otrzymali nagrody książkowe.

      Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych etapach konkursu.

      Beata Patrzek i Anna Ogonowska

    • PASOWANIE NA CZYTELNIKA
     • PASOWANIE NA CZYTELNIKA

      Po powrocie do szkoły, w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas pierwszych i drugich przystąpili do „Pasowania na czytelnika”, z zachowaniem zasad sanitarnych.

      Celem uroczystości było:
      1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
      2. Utrwalenie pojęć: biblioteka, bibliotekarka, księgarnia,.
      3. Zwrócenie uwagi na konieczność szanowania książek.
      4. Zachęcanie do wypożyczania książek.

      1. Powitanie.

      Dzień ten w sercach Wam zostanie,
      bo dziś będzie pasowanie.
      Witamy wszystkich gości
      na naszej uroczystości.

      2. Rozwiązanie zagadek.

      Na początek zagadka.
      Dziesięć liter ma to słowo,
      a na końcu jest w nim „teka”.
      Książki tam na was czekają,
      to miejsce to... (biblioteka).

      Kto ma na półkach
      książek bez liku?
      I dba o książki
      i czytelników? (bibliotekarz)

      Sklep, w którym na ladzie,
      sprzedawczyni kładzie:
      coś, co jest smutne albo zabawne,
      coś, co jest w twardy karton oprawne,
      coś, co barwami oko ucieszy,
      czegoś nauczy albo rozśmieszy? (księgarnia)


      3. Rozmowa na temat książek, ich autorów.


      4. Słuchanie wiersza J. Huszczy pt. „Skarga książki”.
      Książka:

      Jestem książką z dużej szafy.
      Wszyscy mówią, żem ciekawa,
      więc mnie ciągle ktoś pożycza,
      lecz nie cieszy mnie ta sława.
      Miałam papier bielusieńki,
      ślady na nim Florka ręki.
      Pozaginał Jaś mi rogi,
      Julek na mnie kładł pierogi.
      Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie,
      trzymał mnie aż trzy tygodnie.
      Narysował na okładce
      Staś diabełka, małpkę w klatce.
      Anka, Władka siostra mała,
      ta mi kartki wyrywała.
      Cóż mi z tego, żem ciekawa,
      dłużej żyć tak nie potrafię.
      Nie będziecie mnie szanować,
      to się zamknę na klucz w szafie!

      A przecież, drodzy przyjaciele, do szczęścia trzeba nam niewiele:

      jakaś półeczka czy szuflada świetnie się dla nas właśnie nada.

      Kącik bezpieczny, czysty suchy, by nie dosięgły nas maluchy…


      5. Ruchowa interpretacja wiersza „Książeczka” K. Pac – Gajewskiej.

      W książeczce płynie rzeczka, (wykonanie rękami ruchu fal)
      w książeczce szumi las. (naśladowanie kołyszących się drzew)
      W prześlicznych tych książeczkach
      tysiące przygód masz. (naśladowanie oglądania książki)
      Książeczka cię powiedzie (marsz)
      na strome szczyty skał, (składanie rąk nad głową)
      z niej możesz się dowiedzieć,
      gdzie niedźwiedź zimą spał. (ułożenie głowy na rękach, jak do snu)
      Jak świerszczyk grał na skrzypcach, (naśladowanie gry na skrzypcach)
      jak morzem płynął śledź, (wysunięcie rąk do przodu)
      i co robiła Wikcia, (wzruszenie ramion)
      by same piątki mieć. (pokazanie całej dłoni)
      Lecz chroń i szanuj książki (grożenie palcem)
      i kartek nie drzyj też,
      wpierw dobrze umyj rączki, (naśladowanie mycia rąk)
      a potem książki bierz. (ruch rozkładania książki)

      6. Wysłuchanie „Prośby książki”.

      Książka:

      • Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic niewarta.
      • Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki.
      • Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać.
      • Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.

      7. Złożenie „Przyrzeczenia małego czytelnika”.
      Obietnica

      My uczniowie pierwszej (drugiej) klasy,
      tobie książko przyrzekamy,
      że szanować cię będziemy,
      krzywdy zrobić ci nie damy.
      Obowiązków czytelnika
      przestrzegać będziemy pilnie
      i z twych rad, z twych mądrości
      korzystać od dziś usilnie!
      Przyrzekamy!

      8. Pasowanie dzieci na czytelników.

       Pani bibliotekarka wręcza pamiątkowy dyplom, regulamin biblioteki, zagadki oraz zakładki do książki.

      9. Indywidualne wypożyczanie książki w bibliotece szkolnej.

      Terminarz uroczystości:

      21.01.- klasa II A, wych. p. Agnieszka Pająk i p. Agnieszka Ostrowska,

      23 uczniów/czytelników wypożyczyło książkę: „Zaczarowana zagroda”; autor: Alina i Czesław Centkiewiczowie.

      26.01.-klasa I A, wych. p. Anna Gudwiłowicz-Pomarańska

       ( w zastępstwie p. Brygida Lechojda),

      22 uczniów/czytelników wypożyczyło książkę: „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”; autor: Leszek Kołakowski.

      27.01.-klasa II B, wych. p. Małgorzata Kozak,

      25 uczniów/czytelników wypożyczyło książkę: „Asiunia”;

      autor: Joanna Papuzińska.

      28.01.-klasa I B, wych. p. Brygida Lechojda i p. Agnieszka Goszczyńska,

      22 uczniów/czytelników wypożyczyło książkę: „Jak Wojtek został strażakiem?”; autor: Czesław Janczarski.

      Wszystkim nowo przyjętym Czytelnikom szkolnej biblioteki, ich Wychowawcom i Rodzicom gratuluję i życzę wielu niesamowitych wrażeń i radości z „podróży” w nieznane tajniki książek.

                                                       Bibliotekarka: Sławomira Kowalczuk

      „Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca.”

      Kornel Makuszyński

    • DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KL. IIIA
     • DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KL. IIIA

      Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, to święto naszych kochanych babć i dziadków.

      To czas, gdy wnuczęta mogą okazać swój szacunek. Laurka, ręcznie zrobiony upominek, piosenka, wierszyk- na tę okazję każdy prezent jest dobry. Ważne, żeby był to prezent od serca, bo takie najbardziej cenią sobie Babcie i Dziadkowie.