• Nasze działania

   •  

    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

    SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    W ROKU SZKOLNYM 2021/22 

     

     


     

    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

    SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     

     

     


    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

    SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

                    Samorząd Uczniowski działał w oparciu o plan pracy uwzględniający założenia głównych dokumentów szkoły: Statutu szkoły, Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, harmonogramu pracy szkoły. Samorząd Uczniowski współdziałał z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem było przekazanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

                Samorząd Uczniowski swą działalność rozpoczął od wyborów uzupełniających w wyniku których przewodniczącym SU został Kacper Kniat, zastępcą Krzesimir Szczepski i Matylda Wyrzykowska, przewodnicząca ds. wolontariatu Ignacy Forysiewicz, rzecznik prasowy Maja Brożek, skarbnikiem Gabriela Kaliska.

                    Na pierwszym spotkaniu członkowie zostali zapoznani z regulaminem SU oraz stworzyli plan pracy na rok szkolny 2019/2020. Były to zajęcia warsztatowe, a ich celem było podkreślenie samorządności uczniów. Przedstawiciele SU systematycznie spotykali się i uczestniczyli w planowaniu pracy szkoły, ewaluacji i tworzeniu dokumentów szkolnych.

                Samorząd Uczniowski uczestniczył w uroczystościach szkolnych i miejskich takich jak:

    • rocznica napaści ZSRR na Polskę
    • obchody święta Niepodległości
    • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
    • pasowanie uczniów klas I

    W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano wiele przedsięwzięć, a wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasy. Do najważniejszych działań podejmowanych przez SU było;

    • organizacja Dnia Chłopaka,
    • organizacja apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
    • organizacja gali „Złota szyszka”
    • dyskoteka andrzejkowa
    • doposażenie Banku Przyborów,
    • zbiórka fantów dla WOŚP,
    • zbiórka książek( doposażenie book crosingu),
    • pomoc w sprzedaży ozdób podczas kiermaszu świątecznego,
    • wizyta w Domu Pomocy Społecznej,
    • organizacja akcji „Dzień Jabłuszka” – pozyskanie środków na działalność SU
    • zakup mikrofonu przeznaczony na działalność radiowęzła szkolnego
    •  „Do serca przytul psa” – zbiórka karmy i wizyta w schronisku dla zwierząt
    • zaangażowanie przedstawicieli SU w pozyskiwaniu 1 % dla szkoły
    • współorganizacja akcji „Dzień głośnego czytania” i Ogólnopolskim Dniu Tabliczki Mnożenia
    • organizacja apelu z okazji rocznicy uchwalenia konwencji praw dziecka
    • organizacja hepeningu „Prawa dziecka”
    • nawiązanie współpracy z międzynarodową organizacją UNICEF
    • organizacja Dnia Kobiet
    • nakręcenie filmu „Jak myć ręce w czasach pandemii”
    • organizacja kiermaszu z którego całkowity dochód przeznaczony został na rehabilitację byłego ucznia naszej szkoły

                Przedstawiciele SU pracowali twórczo. Aktywnie włączali się do różnych akcji organizowanych przez nauczycieli, chętnie brali udział w przedstawieniach, kiermaszach i imprezach. Podsumowując należy podkreślić, że działalność SU realizowana  jest w różnorodny sposób.  SU przygotowuje  apele, uczestniczy w  akcjach  charytatywnych,  organizuje  pomoc koleżeńską,  włącza się w ogólnopolskie i światowe akcje, a poprzez te działania wzbogaca życie szkoły, promuje ją w środowisku i rozwija wśród uczniów samorządność, przedsiębiorczość i uczy współżycia.

    Wnioski:

    • działalność  Samorządu  Uczniowskiego  sprzyja  rozwijaniu  inicjatywy  uczniów, kultywowaniu  tradycji  szkolnych  i  kulturowych,  integracji  uczniów,  współpracy z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia,
    • angażować  w  działalność  na  rzecz  społeczności  uczniowskiej  aktywnych i pomysłowych uczniów.,
    • rozbudzać w młodzieży idee kreatywności i inspirować do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami,
    • zwiększyć współpracę z nauczycielami i wychowawcami klas,
    • uaktywnić samorządy klasowe.

    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

    SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

                    Samorząd Uczniowski działał w oparciu o plan pracy uwzględniający założenia głównych dokumentów szkoły: Statutu szkoły, Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, harmonogramu pracy szkoły. Samorząd Uczniowski współdziałał z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem było wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

                Samorząd Uczniowski swą działalność rozpoczął od wyborów uzupełniających w wyniku których przewodniczącym SU został Kamila Sydonowicz, zastępcą Natalia Zimińska, przewodnicząca ds. wolontariatu Małgosia Fijałek, rzecznik prasowy Maja Brożek, skarbnikiem Mateusz Włodarski.

                    Na pierwszym spotkaniu członkowie zostali zapoznani z regulaminem SU oraz stworzyli plan pracy na rok szkolny 2018/2019. Były to zajęcia warsztatowe, a ich celem było podkreślenie samorządności uczniów. Przedstawiciele SU systematycznie spotykali się i uczestniczyli w planowaniu pracy szkoły, ewaluacji i tworzeniu dokumentów szkolnych.

                Samorząd Uczniowski uczestniczył w uroczystościach szkolnych i miejskich takich jak:

    • uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej,
    • miejskie obchody rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019
    • rocznica napaści ZSRR na Polskę
    • obchody święta Niepodległości
    • rocznica wyzwolenia miasta Wałcz
    • miejskie obchody zakończenia II wojny światowej

    W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano wiele przedsięwzięć, a wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasy. Do najważniejszych działań podejmowanych przez SU było;

    • organizacja Dnia Chłopaka,
    • organizacja apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
    • dyskoteka andrzejkowa
    • doposażenie Banku Przyborów,
    • powołanie sekcji wolontariatu,
    • zbiórka fantów dla WOŚP,
    • zbiórka książek (doposażenie book crosingu),
    • pomoc w sprzedaży ozdób podczas kiermaszu świątecznego,
    • pomoc w organizacji kiermaszy i loterii charytatywnych
    • wizyta w Domu Pomocy Społecznej,
    • nakręcenie filmu ,,Dzień Babci i Dziadka”,
    • organizacja akcji „Dzień Jabłuszka” – pozyskanie środków na działalność SU
    • „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” - pomoc
    • „Do serca przytul psa” – konkurs plastyczny i spotkanie z leśnikiem „Dokarmianie zwierząt zimą”
    • zaangażowanie przedstawicieli SU w pozyskiwaniu 1 % dla szkoły
    • współorganizowanie kiermaszu książek
    • pomoc w akcji „Pączek dla Afryki”
    • Prima Aprilis – nakręcenie filmu „Dinozaury atakują Kornelówkę II”
    • organizacja Dnia Kobiet
    • organizacja akcji „Roztańczona Kornelówka”

                Przedstawiciele SU pracowali twórczo. Aktywnie włączali się do różnych akcji organizowanych przez nauczycieli, chętnie brali udział w przedstawieniach, kiermaszach i imprezach.


     

    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

    SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNYM 2016/2017

    Działalność Samorządu Uczniowskiego i sekcji wolontariatu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i organizacji uroczystości szkolnych.

    Zgodnie z przyjętym harmonogramem udało się zrealizować wszystkie przyjęte założenia. Do najważniejszych wydarzeń w naszej dotychczasowej działalności należy zaliczyć:

    - udział w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek

    - Dzień Chłopaka

    - organizacja apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    - dyskoteka Haloweenowa

    - pomoc w zbieraniu głosów na budowę siłowni zewnętrznej

    -  uzupełnienie banku przyborów szkolnych oraz odświeżenie pozycji książkowych w „book crosingu”

    - zbiórka zabawek dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym w 107 Szpitalu Wojskowym i wizyta w tym szpitalu

    - zbiórka fantów dla WOŚP

    - pomoc w sprzedaży ozdób świątecznych na kiermaszu szkolnym

    - wizyta wolontariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

    - pomoc w przeprowadzeniu akcji „Pączek dla Afryki”

    - zorganizowanie spotkania z ratownikiem medycznym, który przeszkolił gospodarzy klas i zastępców z pierwszej pomocy przedmedycznej.