• Skład Rady Rodziców

    • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

     Dnia 14 września 2020r.  na walnym zebraniu członków szkolnej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu wybrano nowe Prezydium Rady, w skład którego weszli Państwo:

     - Michał Kamiński- przewodniczący RR,

     - Agnieszka Ptak- Krawczyk- zastępca przewodniczącego RR,

     - Aleksandra Cieśla- sekretarz,

     - Magdalena Burak- skarbnik,

     - Agnieszka Stępień- członek RR.

     Uzupełniono również skład komisji rewizyjnej, którą tworzą w tym roku:

     - pani Dorota Gorący,

     - pani Magdalena Przybył,

     - pan Jakub Durak.

     Rada Rodziców na spotkaniu zatwierdziła do realizacji roczny program wychowawczo

     - profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021 oraz zapoznała się z planem nadzoru pedagogicznego  na rok szkolny 2020/2021.

     Gratulujemy wszystkim wybranym Rodzicom i życzymy satysfakcji  z pełnienia funkcji nowym członkom RR.