Uczniowie

    • Prymus szkoły - Wzorowy uczeń

    • Regulamin Prymus - aktualizacja 1 czerwca 2021


      

     Regulamin przyznawania  „Wzorowego ucznia” w klasach II-III

     „Wzorowego ucznia” w klasach I-III przyznaje wychowawca klasy na okres jednego roku. Listę wzorowych uczniów z poszczególnych klas zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawców klas.                      

     Lista uczniów wyróżnionych jest opublikowana na stronie internetowej szkoły.

     1. Formy zachowania podlegające ocenie:
     2. Stosunek do osób starszych i kolegów.
     3. Stosunek do nauki.
     4. Kultura języka.
     5. Stosowanie form grzecznościowych.
     6. Ilość spóźnień.
     7. Ilość dni’ nieusprawiedliwionych.
     8. Aktywny udział w imprezach szkolnych.
     9. Dbałość o mienie społeczne.
     10. Noszenie stroju galowego w dni świąteczne - szkolne.
     11.  Szacunek do przyrody.
     12.  Tolerancja.
     13.  Reprezentowanie klasy i szkoły w środowisku lokalnym i regionalnym.

      

     Wzorowy uczeń:

     1. Odpowiedzialnie i solidnie wywiązuje się z powierzonych zadań i  obowiązków.
     2. Wykorzystuje w swojej pracy maksimum swoich możliwości, jest pracowity i wytrwały.
     3. Jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie bierze w nich udział.
     4. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, a ewentualne nieobecności i spóźnienia ma zawsze na bieżąco usprawiedliwione.
     5. Aktywnie i chętnie bierze udział w życiu klasy i szkoły /konkursy, imprezy okolicznościowe itp./
     6. Zawsze przestrzega zasad kulturalnego zachowania wobec rówieśników i osób dorosłych.
     7. Jest koleżeński i potrafi zgodnie współpracować w zespole.
     8. Potrafi panować nad własnymi emocjami.
     9. Chroni przyrodę i jej zasoby.
     10.  Dba o czystość i estetykę swoich zeszytów, książek i przyborów, utrzymuje w idealnym porządku swoje otoczenie.
     11.  Nosi regulaminowy strój szkolny oraz dba o jego czystość i estetykę.

     Regulamin opracowały:   

                                                                   Jolanta Możdżer

                                                                     Maria Bukis

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
   • sekretariat@kornelowka.com
   • sekretariat@kornelowka.com
   • b.patrzek@kornelowka.com
   • tel./fax (67) 387 30 55 Szkoła posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP /sp1walcz/SkrytkaESP
   • ul. Robotnicza 23 78-600 Wałcz
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu reprezentowana przez dyrektora Ewę Hołowską -Kędzierską, tel. 673873055, e-mail sekretariat@kornelowka.com
   • Małgorzata Piesiak Kontakt: m.piesiak@kornelowka.com tel. 67 3873055