•  NAUCZYCIELE 2022/2023

    Nauczanie zintegrowane:

    - Kozak Małgorzata

    - Głowacka - Płachta Sylwia

    -  Lechojda Brygida

    - Gudwiłowicz Pomarańska Anna

    - Glinka – Komorowska Karolina

    - Mielcarz Aleksandra

    Oddział przedszkolny:

    - Litwińska Agnieszka

    - Gębala Monika

    Język polski:

    - Kotarska Marta

    - Nowak Anna (uz)

    - Aleksandra Cieśla

    - Adamkiewicz Karolina

    - Stachowiak Paulina

    Historia:

    - Hołowska-Kędzierska Ewa

    - Polechońska Aleksandra 

    - Kotarska Marta

    -  Zakharchuk Vasyl

    Wiedza i społeczeństwo:

    - Polechońska Aleksandra

    Plastyka:

    - Masłowska Joanna

    Muzyka: 

    - Solarski Karol

    Język angielski:

    -  Ankiewicz  Aniela 

    -  Kurzak Olesia 

    -  Stępień Agnieszka 

    -  Zakharchuk Vasyl

    - Załucka Piechut Katarzyna

    - Kotarska Marta

    Język niemiecki:

    - Piórkowska Daria

    Matematyka:

    -  Nowak Katarzyna

    -  Biesiada Monika

    - Woch Migalska - Anna

    Geografia:

    -  Morchat Lila

    Fizyka:

    - Woch Migalska - Anna

    - Szpilewska Cecylia

    Chemia:

    - Szpilewska Cecylia

    Przyroda / Biologia:

    -  Wilczyńska Justyna


    Technika:

    -  Słowińska Teresa

    Informatyka:

    - Masłowska Joanna

    -  Stępień Agnieszka


    Wychowanie fizyczne:

    -  Hertel Bogusław

    -  Jarczewska Anna

    -  Pawlik Bartosz

    - Iwański Józef  

    - Symonowicz Karol


    Religia:

    -  Patrzek Beata

    - Ogonowska Anna

    Biblioteka:

    -  Kowalczuk Sławomira 


    Świetlica szkolna:

    -  Buniewicz Dorota

    - Jakubowska Małgorzata

    - Słowińska Teresa

    - Solarski Karol

    -  Hertel Bogusław

    -  Jarczewska Anna

    -  Pawlik Bartosz

    - Iwański Józef  

    - Symonowicz Karol

    - Lila Morchat

    Nauczyciele wspomagający:

    -  Zielecka - Klasa Jolanta 

    -  Szczepaniak Ewa (uz)

    -  Goszczyńska Agnieszka

    - Załucka Piechut Katarzyna

    - Ostrowska Agnieszka


    Rewalidacja indywidualna:

    - Bukis Maria (ur. zdrowotny)

    - Załucka Piechut Katarzyna

    - Goszczyńska Agnieszka

    - Szczepaniak Ewa

    - Gudwiłowicz Pomarańska Anna

    - Głowacka Płachta Sylwia

    - Jarczewska Anna

    - Buniewicz Dorota

    Doradztwo zawodowe:

    - Pawlik Bartosz

    Edukacja dla bezpieczeństwa:

    - Jarczewska Anna

    Etyka:

    Mielcarz Aleksandra

    WDŻ:

    - Morchat Lila