• Skład Samorządu Uczniowskiego

   •  

    Samorząd szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły.

     


     

    Przewodnicząca: Julia Siwiec

     

    Zastępca przewodniczącego: Jan Kowalski

    Skarbnik: Melania Gnych

    Rzecznik ds. wolontariatu: Wiktoria Barańska

    Rzecznik ds. medialnych: Marta Bączkowska

    Członkowie: Zofia Glazińska

    Antonina Obiegałko

    Róża Prendecka

    Piotr Klocek

    Szczególny nacisk kładzie na:

    • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania,
    • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
    • podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,
    • organizowanie czasu wolnego, włączanie rodziców w sprawy szkoły.

    Samorząd Uczniowski tworzą osoby wyróżniające się samodzielnością, aktywnością oraz pomysłowością. Cechuje je wysoki poziom kultury osobistej i odpowiedzialność za podejmowane działania.

    Opiekunami są: Justyna Wilczyńska i Agnieszka Goszczyńska.