• PORADNIK DLA RODZICÓW
    • PORADNIK DLA RODZICÓW

    • 12.01.2023 19:05
    • Szanowni Państwo
      
     Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla rodziców dotyczący zarządzania nowymi technologiami w domu.
    • więcej
    • Idea projektu edukacyjnego „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”
    • Idea projektu edukacyjnego „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

    • 12.09.2022 19:54
    • Projekt edukacyjny “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” to autorski program Fundacji Dbam o Mój Zasięg, który wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. (Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).
    • więcej