Witaj

Skład Samorządu Uczniowskiego Nasze działania

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

Samorząd szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły.

Szczególny nacisk kładzie na:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania,
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
  • podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,
  • organizowanie czasu wolnego, włączanie rodziców w sprawy szkoły.

Samorząd Uczniowski tworzą osoby wyróżniające się samodzielnością, aktywnością oraz pomysłowością. Cechuje je wysoki poziom kultury osobistej i odpowiedzialność za podejmowane działania.

Opiekunami są: Justyna Wilczyńska i Agnieszka Goszczyńska.

 


 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący:

Karol Kubik - kl.VII b

Zastępca przewodniczącego:

Matylda Koniecko - kl.VII c

Sekretarz:

Maja Stasiak - kl.VIIc

Skarbnik:

Zofia Walukiewicz - kl. VIIb

Przewodniczaca do spraw wolontariatu:

Maja Brożek - kl.IVd

Rzecznik prasowy:

Gabriela Templin - kl.IVc

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
    ul. Robotnicza 23
    78-600 Wałcz
  • tel./fax (67) 387 30 55

Galeria zdjęć